Training Schedule – Galileo by Travelport

Training Schedule

Trong tháng 08

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: lịch học lớp hệ thống phân phối toàn cầu Galileo cơ bản sẽ khai giảng:

Thời gian: ngày 05 - 16/08 (các buổi sáng thứ 2- thứ 6, từ 08:30 – 11:30)
Địa điểm: Lầu 2, Phòng 200 – Tòa nhà Riverside Office, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (sát Lotte Legend Hotel)

Trong tháng 9

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: lịch học lớp hệ thống phân phối toàn cầu Galileo cơ bản sẽ khai giảng:

Thời gian: ngày 09 - 20 / 09 (các buổi sáng thứ 2- thứ 6, từ 08:30 – 11:30)
Địa điểm: Lầu 2, Phòng 200 – Tòa nhà Riverside Office, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (sát Lotte Legend Hotel)

Trong tháng 10

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: lịch học lớp hệ thống phân phối toàn cầu Galileo cơ bản sẽ khai giảng:

Thời gian: ngày 07 - 18/10 (các buổi sáng thứ 2- thứ 6, từ 08:30 – 11:30)
Địa điểm: Lầu 2, Phòng 200 – Tòa nhà Riverside Office, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (sát Lotte Legend Hotel)