Training Schedule – Galileo by Travelport

Training Schedule

Trong tháng 10

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: lịch học lớp 1G cơ bản sẽ khai giảng tuần sau:

Thời gian: ngày 08 - 19 / 10 (các buổi sáng thứ 2- thứ 6, từ 08:30 – 11:30)
Địa điểm: Lầu 2, Phòng 200 – Tòa nhà Riverside Office, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (sát Lotte Legend Hotel)

Trong tháng 11

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: lịch học lớp 1G cơ bản sẽ khai giảng:

Thời gian: ngày 12 - 23/11 (các buổi sáng thứ 2- thứ 6, từ 08:30 – 11:30)
Địa điểm: Lầu 2, Phòng 200 – Tòa nhà Riverside Office, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (sát Lotte Legend Hotel)

Trong tháng 12

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: lịch học lớp 1G cơ bản sẽ khai giảng:

Thời gian: ngày 10 - 21/12 (các buổi sáng thứ 2- thứ 6, từ 08:30 – 11:30)
Địa điểm: Lầu 2, Phòng 200 – Tòa nhà Riverside Office, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (sát Lotte Legend Hotel)