Travelport Smartpoint – Galileo by Travelport
Why data privacy and protection is important to Travelport
Tháng Bảy 8, 2018
Car Master
Tháng Tám 12, 2018

Một ứng dụng tiện ích chạy trên nền Galileo Desktop. Smartpoint  tương tác với người sử dụng hệ thống thông qua giao diện đồ họa trực quan và tích hợp đa ngôn ngữ GDS trong cùng một sản phẩm.