Hệ thống phân phối toàn cầu - vé máy bay

Hotline

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh:

Phòng 200, Riverside Office Building, 2A-4A Tôn Đức Thắng,
Quận 1, HCMC

Working hours:                                 Monday – Friday:    08:00 to 12:00

                                                                                      13:00 to 18:00

                                                         Saturday:               08:00 to 12:00

Hotline after Working hours:           Monday – Friday:     18:00 to 22:00

                                                         Saturday:               13:00 to 17:00

                                                         Sunday:                 08:00 to 12:00

                                                                                      13:00 to 17:00

Phone: +84 28 7300 5859

Email:  salessgn@galileovietnam.com

             helpdesksgn@galileovietnam.com

             itsgn@galileovietnam.com

Văn phòng tại Hà Nội:

#604, Thăng Long Ford Office Building,
105 Láng Hạ, Đống đa,Hà Nội

Working hours:                                 Monday – Friday:    08:00 to 12:00

                                                                                      13:00 to 18:00

                                                         Saturday:               08:00 to 12:00

Hotline after Working hours:           Monday – Friday:     18:00 to 22:00

                                                         Saturday:               13:00 to 17:00

                                                         Sunday:                 08:00 to 12:00

                                                                                      13:00 to 17:00

Phone: +84 24 7300 5859

Email:  saleshan@galileovietnam.com

             helpdeskhan@galileovietnam.com

             ithan@galileovietnam.com


Văn Phòng tại Cambodia:

Hotline & Working hours:     Monday – Friday:  08:00 to 17:30

                                                  Saturday: 08:00 to 12:00

Phone: +855 23 221 681/82

Email: salespnh@galileocambodia.com

             helpdeskpnh@galileocambio.com

Văn phòng tại Lào:

Hotline & Working hours:     Monday – Friday:  08:00 to 17:30

                                                  Saturday: 08:00 to 12:00

Phone: +856-21-218796 / 240292

Email: galileo@galileolaos.com