easyET – Galileo by Travelport
easyFare | Travelport Smartpoint
easyFare
Tháng Tám 12, 2018
easyBackoffice™
Tháng Tám 12, 2018

Giải pháp xuất vé chủ động 24/7 cho các đại lý sử dụng stock của đại lý BSP

Đại cấp 1 (BSP – Consolidator)

Đại cấp 2

Cài đặt các hãng hàng không:

Mức hoa hồng

Quản lý đại lý cấp 2

Set mức hoa hồng từng hãng

Cấp quyền xuất vé

Cấp quyền huỷ vé

Quản lý tiền ký quỹ online

Tự tạo và quản lý booking

Được phép lựa chọn đại lý cấp 1

Chủ động xuất vé 24/7

Chủ động huỷ vé trong ngày

(nếu được đại lý cấp 1 cấp quyền huỷ)