About G Corner – Galileo by Travelport

About G Corner

Vision:

Trở thành một cộng đồng năng động, sáng tạo cho hội viên là các booker / ticketing / đại lý và góp phần vào sự phát triển của kỹ năng chuyên nghiệp và cộng đồng.


Mission:

Tạo cơ hội phát triển kỹ năng, thúc đẩy các thành viên trong CLB tạo ra những thay đổi tích cực.


Các hoạt động chính:

- Đào tạo
- Hoạt động cộng đồng
- Cơ hội nghề nghiệp
- Hợp tác Thương mại
- Kết nối các hội viên