Products & Solutions Featured – Galileo by Travelport

Products & Solutions Featured

Tháng Tám 12, 2018

Travelport Smartpoint

Một ứng dụng tiện ích chạy trên nền Galileo Desktop. Smartpoint  tương tác với người sử dụng hệ thống thông qua giao diện đồ họa trực […]
Tháng Tám 12, 2018
easyFare | Travelport Smartpoint

easyFare

Sản phẩm giúp các đại lý xuất vé BSP có thể dễ dàng thực hiện thao tác đổi vé của các hãng hàng không bằng mặt […]
Tháng Tám 12, 2018

easyET

Giải pháp xuất vé chủ động 24/7 cho các đại lý sử dụng stock của đại lý BSP Đại lý cấp 1 (BSP – Consolidator) Đại […]
Tháng Tám 12, 2018

easyBackoffice™

Công cụ Quản lý mối quan hệ của khách hàng, giám sát hoạt động bán vé, theo dõi.
Tháng Tám 12, 2018

Galileo ViewTrip

Là website đã được thiết kế dựa trên nhu cầu tại thị trường Vietnam giúp đại lý, khách hàng tiếp cận thông tin về hành trình […]
Tháng Tám 12, 2018

Galileo Ticket Management (GTM)

Là website đã được thiết kế dựa trên nhu cầu tại thị trường Vietnam giúp đại lý theo dõi các vé đã được xuất trong tháng, […]